Search terms
Country/Territory = Bolivia
IBA Criteria A3
Ordered by Country, Site Name

Download these search results Download CSV file

Number of sites 26
Country/Territory Site name IBA Criteria Final Code
Bolivia Área Natural de Manejo Integrado San Matías A1, A3 BO002
Bolivia Beni Biological Station Biosphere Reserve A1, A3 BO038
Bolivia Bosque de Polylepis de Mina Elba A1, A2, A3 BO010
Bolivia Cuenca Cotacajes A1, A2, A3 BO007
Bolivia Cuencas de Ríos Caine y Mizque A1, A2, A3 BO008
Bolivia Federico Román A1, A3 BO029
Bolivia KAA-IYA del Gran Chaco A1, A3 BO035
Bolivia Lago Poopó y Río Laka Jahuira A1, A2, A3, A4i BO017
Bolivia Lagunas Rogaguado y Ginebra A1, A3 BO036
Bolivia Loreto A1, A2, A3 BO037
Bolivia Noel Kempff Mercado A1, A2, A3 BO020
Bolivia Oeste de Río Mamoré A1, A2, A3 BO049
Bolivia Palmar de las Islas A1, A3 BO034
Bolivia Reserva Biológica Cordillera de Sama A1, A2, A3 BO021
Bolivia Reserva de Inmovilización Iténez A1, A3 BO040
Bolivia Reserva Nacional Amazónica Manuripi Heath A1, A2, A3 BO041
Bolivia Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía A1, A2, A3 BO042
Bolivia Serranía de Aguarague A1, A2, A3 BO046
Bolivia Southern slopes of Tunari National Park (Vertiente Sur del Parque Nacional Tunari IBA) A1, A2, A3 BO023
Bolivia Tacacoma-Quiabaya y Valle de Sorata A1, A2, A3 BO043
Bolivia Tahuamanu A1, A2, A3 BO044
Bolivia Yungas Inferiores de Isiboro-Sécure / Altamachi A1, A2, A3 BO031
Bolivia Yungas Inferiores de Madidi A1, A2, A3 BO030
Bolivia Yungas Superiores de Apolobamba A1, A2, A3, A4i BO015
Bolivia Yungas Superiores de Madidi A1, A2, A3 BO016
Bolivia Yungas Superiores de Mosetenes y Cocapata A1, A2, A3 BO014