Search terms
Country/Territory = Bolivia
IBA Criteria A2
Ordered by Country, Site Name

Download these search results Download CSV file

Number of sites 31
Country/Territory Site name IBA Criteria Final Code
Bolivia Bosque de Polylepis de Madidi A1, A2 BO004
Bolivia Bosque de Polylepis de Mina Elba A1, A2, A3 BO010
Bolivia Bosque de Polylepis de Sanja Pampa A1, A2 BO009
Bolivia Bosque de Polylepis de Taquesi A1, A2 BO011
Bolivia Cercanías de Riberalta A1, A2 BO022
Bolivia Cristal Mayu y Alrededores A1, A2 BO025
Bolivia Cuenca Cotacajes A1, A2, A3 BO007
Bolivia Cuencas de Ríos Caine y Mizque A1, A2, A3 BO008
Bolivia Este de Río Mamoré A1, A2 BO050
Bolivia Lago Poopó y Río Laka Jahuira A1, A2, A3, A4i BO017
Bolivia Lago Titicaca (Sector Boliviano) A1, A2, A4i BO018
Bolivia Loreto A1, A2, A3 BO037
Bolivia Noel Kempff Mercado A1, A2, A3 BO020
Bolivia Oeste de Río Mamoré A1, A2, A3 BO049
Bolivia Reserva Biológica Cordillera de Sama A1, A2, A3 BO021
Bolivia Reserva Forestal Alto Paraguá A1, A2 BO024
Bolivia Reserva Nacional Amazónica Manuripi Heath A1, A2, A3 BO041
Bolivia Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía A1, A2, A3 BO042
Bolivia Serranía de Aguarague A1, A2, A3 BO046
Bolivia Southern slopes of Tunari National Park (Vertiente Sur del Parque Nacional Tunari IBA) A1, A2, A3 BO023
Bolivia Tacacoma-Quiabaya y Valle de Sorata A1, A2, A3 BO043
Bolivia Tahuamanu A1, A2, A3 BO044
Bolivia Yungas Inferiores de Amboró A1, A2 BO013
Bolivia Yungas Inferiores de Carrasco A1, A2 BO012
Bolivia Yungas Inferiores de Isiboro-Sécure / Altamachi A1, A2, A3 BO031
Bolivia Yungas Inferiores de Madidi A1, A2, A3 BO030
Bolivia Yungas Inferiores de Pilón Lajas A1, A2 BO045
Bolivia Yungas Superiores de Apolobamba A1, A2, A3, A4i BO015
Bolivia Yungas Superiores de Carrasco A1, A2 BO033
Bolivia Yungas Superiores de Madidi A1, A2, A3 BO016
Bolivia Yungas Superiores de Mosetenes y Cocapata A1, A2, A3 BO014