Search terms
Country/Territory = Bolivia
Ordered by Country, Site Name

Download these search results Download CSV file

Number of sites 50
Country/Territory Site name IBA Criteria Final Code
Bolivia Apolo A1 BO001
Bolivia Área Natural de Manejo Integrado San Matías A1, A3 BO002
Bolivia Azurduy A1 BO026
Bolivia Bajo Río Beni, Región Tacana A1 BO003
Bolivia Beni Biological Station Biosphere Reserve A1, A3 BO038
Bolivia Bosque de Polylepis de Madidi A1, A2 BO004
Bolivia Bosque de Polylepis de Mina Elba A1, A2, A3 BO010
Bolivia Bosque de Polylepis de Sanja Pampa A1, A2 BO009
Bolivia Bosque de Polylepis de Taquesi A1, A2 BO011
Bolivia Cercanías de Riberalta A1, A2 BO022
Bolivia Cerrado de Riberalta A1 BO027
Bolivia Cerro Q'ueñwa Sandora A1 BO028
Bolivia Cristal Mayu y Alrededores A1, A2 BO025
Bolivia Cuenca Cotacajes A1, A2, A3 BO007
Bolivia Cuencas de Ríos Caine y Mizque A1, A2, A3 BO008
Bolivia Este de Río Mamoré A1, A2 BO050
Bolivia Federico Román A1, A3 BO029
Bolivia KAA-IYA del Gran Chaco A1, A3 BO035
Bolivia Lago Poopó y Río Laka Jahuira A1, A2, A3, A4i BO017
Bolivia Lago Titicaca (Sector Boliviano) A1, A2, A4i BO018
Bolivia Lagunas de Agua Dulce del Sureste de Potosí A1 BO005
Bolivia Lagunas Rogaguado y Ginebra A1, A3 BO036
Bolivia Lagunas Salinas del Suroeste de Potosí A1, A4i, A4iii BO006
Bolivia Loreto A1, A2, A3 BO037
Bolivia Noel Kempff Mercado A1, A2, A3 BO020
Bolivia Oeste de Río Mamoré A1, A2, A3 BO049
Bolivia Otuquis Integrated Management Natural Area A1 BO048
Bolivia Palmar de las Islas A1, A3 BO034
Bolivia Parque Nacional Sajama A1 BO019
Bolivia Quebrada Mojón A1 BO039
Bolivia Reserva Biológica Cordillera de Sama A1, A2, A3 BO021
Bolivia Reserva de Inmovilización Iténez A1, A3 BO040
Bolivia Reserva Forestal Alto Paraguá A1, A2 BO024
Bolivia Reserva Nacional Amazónica Manuripi Heath A1, A2, A3 BO041
Bolivia Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía A1, A2, A3 BO042
Bolivia Serranía Bella Vista A1 BO047
Bolivia Serranía de Aguarague A1, A2, A3 BO046
Bolivia Southern slopes of Tunari National Park (Vertiente Sur del Parque Nacional Tunari IBA) A1, A2, A3 BO023
Bolivia Tacacoma-Quiabaya y Valle de Sorata A1, A2, A3 BO043
Bolivia Tahuamanu A1, A2, A3 BO044
Bolivia Yungas Inferiores de Amboró A1, A2 BO013
Bolivia Yungas Inferiores de Carrasco A1, A2 BO012
Bolivia Yungas Inferiores de Isiboro-Sécure / Altamachi A1, A2, A3 BO031
Bolivia Yungas Inferiores de Madidi A1, A2, A3 BO030
Bolivia Yungas Inferiores de Pilón Lajas A1, A2 BO045
Bolivia Yungas Superiores de Amboró A1 BO032
Bolivia Yungas Superiores de Apolobamba A1, A2, A3, A4i BO015
Bolivia Yungas Superiores de Carrasco A1, A2 BO033
Bolivia Yungas Superiores de Madidi A1, A2, A3 BO016
Bolivia Yungas Superiores de Mosetenes y Cocapata A1, A2, A3 BO014