Search terms
Country/Territory = Peru
IBA Criteria A3
Ordered by Country, Site Name

Download these search results Download CSV file

Number of sites 53
Country/Territory Site name IBA Criteria Final Code
Peru Abra Málaga-Vilcanota A1, A2, A3 PE089
Peru Abra Patricia - Alto Mayo A1, A2, A3 PE058
Peru Alto Purus A1, A2, A3 PE111
Peru Bahuaja-Sonene A1, A2, A3 PE116
Peru Bosques Secos de Salitral - Huarmaca - Olmos A1, A2, A3 PE010
Peru Carpish A1, A2, A3 PE072
Peru Cerro Chinguela A1, A2, A3 PE050
Peru Champará A1, A2, A3 PE067
Peru Chaparrí A1, A2, A3 PE019
Peru Chinchipe A1, A2, A3 PE054
Peru Cordillera de Colán A1, A2, A3 PE056
Peru Cordillera del Cóndor A1, A2, A3 PE104
Peru Cordillera Huayhuash y Nor-Oyón A1, A2, A3 PE070
Peru Cordillera Vilcabamba A1, A2, A3 PE086
Peru Cordillera Yanachaga A1, A2, A3 PE076
Peru Cotahuasi A1, A2, A3 PE041
Peru Covire A1, A3 PE103
Peru Cuenca Río Nanay A1, A2, A3 PE107
Peru El Molino A1, A2, A3 PE065
Peru La Cocha A1, A2, A3 PE053
Peru Lago de Junín A1, A2, A3, A4i PE077
Peru Laguna de Ite A1, A2, A3, A4i, A4iii PE048
Peru Laguna de los Cóndores A1, A2, A3 PE062
Peru Laquipampa A1, A2, A3 PE017
Peru Los Amigos A1, A2, A3 PE113
Peru Manu A1, A2, A3 PE112
Peru Maruncunca A1, A2, A3 PE094
Peru Milpo A1, A2, A3 PE074
Peru Morona A1, A2, A3 PE106
Peru Parque Nacional Cerros de Amotape A1, A2, A3 PE001
Peru Parque Nacional Huascarán A1, A2, A3 PE068
Peru Rafán A1, A2, A3 PE023
Peru Ramis y Arapa (Lago Titicaca, sector Peruano) A1, A2, A3, A4i PE097
Peru Reserva Amazónica A1, A2, A3 PE114
Peru Reserva Comunal El Sira A1, A2, A3 PE110
Peru Reserva Nacional de Paracas A1, A2, A3, A4i, A4ii PE038
Peru Reserva Nacional Pacaya Samiria A1, A2, A3, A4i PE108
Peru Reserva Nacional Pampa Galeras A1, A3 PE040
Peru Río Abiseo y Tayabamba A1, A2, A3 PE066
Peru Río Cajamarca A1, A2, A3 PE063
Peru Río Mantaro-Cordillera Central A1, A2, A3 PE081
Peru Río Marañón A1, A2, A3 PE061
Peru Río Tambo y Lagunas de Mejía A1, A2, A3, A4iii PE046
Peru San Damián-Berna Puquio A1, A2, A3 PE029
Peru Sandia A1, A2, A3 PE095
Peru Santuario Histórico Bosque de Pomac A1, A2, A3 PE018
Peru Santuario Histórico Machu Picchu A1, A2, A3 PE088
Peru Santuario Nacional del Ampay A1, A2, A3 PE084
Peru Tacna A1, A2, A3 PE049
Peru Talara A1, A2, A3 PE003
Peru Tambopata A1, A2, A3 PE115
Peru Valcón A1, A2, A3 PE096
Peru Wiñapajatun A1, A2, A3 PE028