Search terms
Country/Territory = Morocco
IBA Criteria A1
Ordered by Country, Site Name

Download these search results Download CSV file

Number of sites 28
Country/Territory Site name IBA Criteria Final Code
Morocco Baie d'Ad Dakhla A1, A3, A4i, A4iii MA045
Morocco Barrage al Mansour Ad-Dhabi A1, A4i MA034
Morocco Barrage al Massira A1, A4i, A4iii MA024
Morocco Barrage Mohamed V A1, A4i MA011
Morocco Canary current shelf 1 A1, A4ii
Morocco Canary current shelf 2 A1, A4ii
Morocco Canary current shelf 3 A1, A4ii
Morocco Canton Forestier de Sidi Bou Ghaba A1, A3, A4i MA012
Morocco Dwiyate A1, A4i MA017
Morocco Embouchure Oued Moulouya A1, A4i MA007
Morocco Jbel Zerhoun A1 MA016
Morocco Lagune de Khnifiss A1, A4i, A4iii MA042
Morocco Marais Larache A1, A4i MA005
Morocco Merja Zerga A1, A4i, A4iii MA010
Morocco Merzouga/Tamezguidat A1, A3, A4i MA032
Morocco Msseyed A1, A3, A4i MA040
Morocco Oued Chebeika A1, A4i MA041
Morocco Oued Matil: Ksob A1, A4i MA031
Morocco Oued Tahadart A1, A4i MA003
Morocco Parc National de Souss-Massa and Aglou A1, A3, A4i MA038
Morocco Parc Naturel d'Ifrane A1, A3, A4i MA018
Morocco Plage Blanche - Ras Takoumba A1, A4i MA039
Morocco Pointe d'Awfist A1, A4i MA044
Morocco Sebkha Bou Areg A1, A4i MA006
Morocco Sebkha Zima A1, A4i MA028
Morocco Sidi Moussa - Oualidia A1, A4i MA023
Morocco Tamri and Imsouane A1, A3, A4i MA035
Morocco Tarhazoute A1, A4i MA036