SK025
Slovenský karst


References
HUBÁLEK, Z., 1984: Hnízdní denzita ptactva na Silické planine (CHKO Slovenský kras). Biológia, Bratislava, 39(6): 617-625.
KRIŠTÍN, A., 1991: K súčasnému stavu rozšírenia a ekológii strnádky cia (Emberiza cia) v Československu. Sylvia, 28:115-120.
MOŠANSKÝ, A., 1977: Nové doklady o avifaune východného Slovenska D. (1966-1975). Zborník Východoslovenského múzea, Košice, 17AB: 43-53.
RANDÍK, A., 1990: Fauna Slovenského krasu - vtáky. Msc., Bratislava.
ROZLOŽNÍK, M., KARASOVA, E., 1994: Slovenský kras. Chránená krajinná oblasť - biosférická rezervácia. Martin, 477pp.
ŽOLNER, J., 1983: Ku hniezdeniu strakoša obyčajného (Lanius collurío L.) na juhovýchode Slovenského krasu. Zprávy MOS, 41: 87-110.
ŽOLNER, J., 1988: Ornitocenóza krovitej lesostepi Slovenského krasu v zimnom období. Haja, 3-4,1986-1987: 7-16.

Further resources

Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Slovenský karst. Downloaded from http://www.birdlife.org on 07/05/2021.