SE083
Sjöängen – Svartån


Country/territory: Sweden

IBA Criteria met: A1, B2, C1, C6 (2007)
For more information about IBA criteria please click here

Area: 12,900 ha

Protection status:

Sveriges Ornitologiska Förening


Recommended citation
BirdLife International (2020) Important Bird Areas factsheet: Sjöängen – Svartån. Downloaded from http://www.birdlife.org on 04/12/2020.