RU2075
Kurumbel'skaya steppe


References
Yakimenko V.V.Morozov V.V.Further resources

Recommended citation
BirdLife International (2023) Important Bird Area factsheet: Kurumbel'skaya steppe. Downloaded from http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/18693 on 28/05/2023.