Kozjansko


IBA Justification

The site was identified as important in 2011 because it was regularly supporting significant populations of the species listed below, meeting ('triggering') IBA criteria.

Populations meeting IBA criteria ('trigger species'):
Species Current IUCN Red List Category Season Year(s) Population estimate at site IBA criteria met
Eurasian Scops-owl Otus scops LC breeding 2001-2010 60-70 breeding pairs B2
Eurasian Wryneck Jynx torquilla LC breeding 1999-2010 800-1,100 breeding pairs B2

The current IUCN Red List category may differ from that which was valid at the time of IBA criteria assessment (2011).


IBA Protection

Protected area (PA) PA designation PA area (ha) Relationship of PA with IBA Overlap of PA with IBA (ha)
Zasavsko hribovje ekološko pomembno območje 8,140 protected area is adjacent to site 0
Zalokarjeva hruška v Košnici naravni spomenik 1 protected area overlaps with site 0
Zakošekova lipa v Hrastju naravni spomenik 1 protected area overlaps with site 0
Turška lipa pri Planinskem gradu na Planini pri Sevnici naravni spomenik 1 protected area overlaps with site 0
Topoletove bodike v Planinskem vrhu naravni spomenik 1 protected area overlaps with site 0
Tisovec - Orlica - Knušperška gora ekološko pomembno območje 4,493 protected area overlaps with site 0
Sotla s pritoki posebno varstveno območje 549 protected area overlaps with site 0
Sotla S Pritoki Site of Community Importance (Habitats Directive) 549 protected area overlaps with site 0
Sotla ekološko pomembno območje 123 protected area overlaps with site 0
Soteska Ločnice naravni spomenik 220 protected area is adjacent to site 0
Soteska Bistrice naravni spomenik 167 protected area overlaps with site 0
Pustišekova polšna posebno varstveno območje 46 protected area contained by site 0
Pistišekova povšna Site of Community Importance (Habitats Directive) 46 protected area contained by site 0
Peterlinova bukev na Sp. Tinskem naravni spomenik 1 protected area overlaps with site 0
Orlica Site of Community Importance (Habitats Directive) 3,831 protected area overlaps with site 0
Orlica posebno varstveno območje 3,831 protected area overlaps with site 0
Kramaričeva lipa v Kunšperku naravni spomenik 1 protected area overlaps with site 0
Kozjansko - Sotla ekološko pomembno območje 8,042 protected area overlaps with site 0
Kozjansko Special Protection Area (Birds Directive) 8,042 protected area overlaps with site 0
Kozjansko posebno varstveno območje 8,042 protected area overlaps with site 0
Kozjanski park regijski park 20,311 protected area overlaps with site 0
Jazbinškov hrast naravni spomenik 1 protected area overlaps with site 0
Gruska jama naravni spomenik 9 protected area contained by site 0
Grad Podčetrtek Site of Community Importance (Habitats Directive) 16 protected area contained by site 0
Grad Podčetrtek posebno varstveno območje 16 protected area contained by site 0
Grad Podčetrtek ekološko pomembno območje 16 protected area contained by site 0
Gračnica Site of Community Importance (Habitats Directive) 322 protected area overlaps with site 0
Gračnica posebno varstveno območje 322 protected area overlaps with site 0
Glija jama ekološko pomembno območje 2 protected area overlaps with site 0
Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici spomenik oblikovane narave 90 protected area is adjacent to site 0
Dolgi potok na Rudnici ekološko pomembno območje 295 protected area overlaps with site 0
Bohor - Vetrnik ekološko pomembno območje 9,247 protected area is adjacent to site 0
Bohor Site of Community Importance (Habitats Directive) 6,832 protected area is adjacent to site 0
Bohor posebno varstveno območje 6,832 protected area is adjacent to site 0


Recommended citation
BirdLife International (2023) Important Bird Area factsheet: Kozjansko. Downloaded from http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/kozjansko-iba-slovenia on 30/11/2023.