GR079
Athamanika mountains (Tzoumerka)


References
Further resources

Recommended citation
BirdLife International (2023) Important Bird Area factsheet: Athamanika mountains (Tzoumerka). Downloaded from http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/athamanika-mountains-(tzoumerka)-iba-greece on 09/12/2023.