RU3172
Barluksko-Sayanskaya floodplain of Oka river and Kuitunskaya foreststeppe


References
I.V.Fefelov, M.Yu.Melnikov


Further resources

Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Barluksko-Sayanskaya floodplain of Oka river and Kuitunskaya foreststeppe. Downloaded from http://www.birdlife.org on 29/07/2021.