SK028
Vihorlat


References
DANKO, Š., 1984: Správa o činnosti zoologickej sekcie VIL východoslovenského tábora ochrancov prírody v Remetských Hámroch. VII. východoslovenský tábor ochrancov prírody. Prehľad odborných výsledkov, Michalovce: 81-87.
PČOLA, Š., 1980: Živočíšstvo chránenej krajinnej oblasti Vihorlat. Telekia, 1(1): 17-19.
VOLOŠČUK, J., TERRAY, J. (eds.), 1987: Vihorlat - chránená krajinná oblasť. Bratislava, 287 pp.

Further resources

Recommended citation
BirdLife International (2023) Important Bird Area factsheet: Vihorlat. Downloaded from http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/vihorlat-iba-slovakia on 26/09/2023.