RU1370
Shcherbakovskaya bend of Volga river


References
Chernobay V.F.Barabashin T.O.Sakhina E.N.Further resources

Recommended citation
BirdLife International (2022) Important Bird Areas factsheet: Shcherbakovskaya bend of Volga river. Downloaded from http://www.birdlife.org on 16/08/2022.