RU1077
Nerussa - Desna woodland


References
S.M.Kosenko, B.Yu.Losov, I.P.Shpilenok, Yu.P.Fedotov, V.G.Chupachenko

Further resources

Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Nerussa - Desna woodland. Downloaded from http://www.birdlife.org on 22/06/2021.