Romania


State of the world's birds case studies

Pressure: Why birds are declining

Key publications

References

  • Papp, T & Sándor, A. (eds) (2007) Ariile de Importanţă Avifaunistică din România. Societatea Ornitologică Română, BucureÅŸti & AsociaÅ£ia pentru ProtecÅ£ia PÇŽsÇŽrilor ÅŸi a Naturii “Grupul Milvus”, Tîrgu-MureÅŸ. 252 pp. [In Romanian with English summary].
  • Papp, T. and FântânÇŽ, C. (eds) (2008) Ariile de Importanţă Avifaunistică din România. SocietÇŽÅ£ii Ornitologice Române ÅŸi a AsociaÅ£iei “Grupul Milvus”. 319 pp. [In Romanian with some sections in English]
  • Munteanu, D. (ed) (2004) Ariile de importanţă avifaunistică din România - documentaÅ£ii [Important Bird Areas in Romania - an Inventory]. Cluj-Napoca: Societatea Ornitologică Română. [In Romanian]

Romania at a glance

Capital

Bucharest

Area

238,391 km2

BirdLife Partner

Romanian Ornithological Society

Species

Total number of birds 322
Globally threatened birds 17
Country endemics 0

Important Bird & Biodiversity Areas

Number of IBAs 130
Total IBA area 4,157,459 ha

Endemic Bird Areas

Number of EBAs 0Recommended Citation
BirdLife International (2020) Country profile: Romania. Available from http://www.birdlife.org/datazone/country/romania. Checked: 2020-08-09