Poland


State of the world's birds case studies

State: What we know about the changing state of birds
Response: What can be done to improve the status of birds

Key publications

References

  • Skov, H., Vatikus, G., Raudonikis, L., Sidlo, P. O., Kalamees, A., Luigijze, L., Stipneice, A., Welander, B., Kondratyev, A,. Grishanov, G., Scheller, W., Struwe-Juhl, B., Leivo, M., Flensted, K. N. and Rasmussen, J. F. (2000) Inventory of coastal and marine Important Bird Areas in the Baltic Sea. Cambridge, UK: BirdLife International.
  • Wilk, T., Jujka, M., Krogulec, J. and Chylarecki, P. (eds) (2010) Ostoje ptaków o znanczeniu mi?zynarodowym w Polsce [Important Bird Areas of International Importance in Poland]. Warsaw: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. [In Polish]
  • Gromadzki, M. and Sidlo, P. O. (2000) Ostoje ptaków na polskim wybrzezu Baltyku [Important Bird Areas on the Polish Baltic coast]. Gdansk: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. [In Polish]
  • Gromadzki, M., Dyrcz, A., Glowacinski, Z. and Wieloch, M. (1994) Ostoje ptaków w Polsce [Important Bird Areas in Poland]. Gdansk: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. [In Polish].

Poland at a glance

Capital

Warsaw

Area

312,685 km2

BirdLife Partner

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Species

Total number of birds 290
Globally threatened birds 11
Country endemics 0

Important Bird & Biodiversity Areas

Number of IBAs 175
Total IBA area 6,407,975 ha

Endemic Bird Areas

Number of EBAs 0Recommended Citation
BirdLife International (2020) Country profile: Poland. Available from http://www.birdlife.org/datazone/country/poland. Checked: 2020-11-28